เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดตระคองโคกไร่

    วัดตะคองโคกไร่ตั้งอยู่บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร เส้นทางอำเภอวาปีปทุมไปอำเภอเมืองมหาสารคาม
    เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของช่าวบ้านช่วยกันระดมไหที่มีอยู่ ทั้งไหในบ้านเรื่อน และไหโบราณ

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.50MB