เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลแต่ก่อนบริเวณตั้งบ้านหนองงัวบาเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย สัตว์ป่าอาศัยบริเวณนี้ ได้อาศัยหนองน้ำกลางป่าที่มีน้ำตลอดปี ต่อมานายพรานโว้ บาริศรี หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า นายเสน เป็นชาวบ้านโนน ได้หาล่าเนื้อในป่า มาพบหนองโดยบังเอิญ ใกล้หนองน้ำนี้มีสภาพดินที่ดีกว่าบ้านโนน จึงพาลูก พาหลาน ออกมาตั้งบ้านใหม่ใกล้ ๆ หนองน้ำนี้ ในระหว่างสร้างบ้านนั้น นายพรานโว้ ได้ออกหาอาหารรอบ ๆ หนอง ก็มาพบสัตว์ป่าตายอยู่ใกล้ ๆ หนองซึ่งเป็นวัวป่าลักษณะพิเศษคือหน้าด่าง (บริเวณกลางใบหน้ามีสีขาว) ลำตัวลาย จึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านหนองงัวบา” ตามลักษณะของวัวที่พบ เมื่อประมาณ พ.ศ.2406 ต่อมามีชาวบ้านจากบ้านเมืองหงษ์เมืองทอง บ้านบัวบุดมาศ บ้านเอียดเชียงเหียน บ้านพันแย บ้านชี บ้านขอม และบ้านน้ำคำ ได้อพยพเข้ามาอยู่ด้วย จึงกลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านสมัยแรกคือ หมู่ 1 หลวงพิบูลย์ บาริศรี หมู่ 2 หลวงศรี หมู่ 3 คือนายเทพ บ้านงัวบาได้ยกฐานะเป็นตำบลงัวบา เมื่อปี พ.ศ.2483
0.01s. 0.50MB