นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 20,974 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ปี 2564 รอบเดือน เมษายน(รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 แชร์  
24 พ.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.งัวบา ประจำปี 2563 แชร์  
8 เม.ย. 63รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 รอบเดือนเมษายน แชร์  
19 พ.ย. 62ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
18 พ.ย. 62รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562 รอบเดือนเมษายน แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา