นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 334 คน

เยี่ยมชม 20,986 คน

รายงานกองคลัง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แชร์  
16 มิ.ย. 63แผนการใช้การเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
9 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
18 มี.ค. 63แผนการใช้การเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ม.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ธ.ค. 62แผนการใช้การเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ก.ย. 62แผนการใช้การเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
8 ก.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้การเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา