นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 20,964 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนทางน้ำผ่าน ลำหัวยวังเมยบ้านงัวบา หมู่ที่ 1 แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านงัวบา - แยก ทล. 2040  แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17  แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยซำแฮดบ้านหนองคู หมู่ที่ 8  แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเฮียบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 ไปบ้านโคกช้าง ต.แคน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองค้อ อ.เมือง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ไปบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 พ.ย. 62ประกาศราคากลางถนนสวยหลังฝน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 มิ.ย. 62ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
12 ก.ค. 61ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
18 ม.ค. 61ประกาศราคากลางจัดซื้้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงัวบาหมู่ที่1-บ้านโนนทันหมู่ที่12 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา