เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนทางน้ำผ่าน ลำหัวยวังเมยบ้านงัวบา หมู่ที่ 15217 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านงัวบา - แยก ทล. 2040 3417 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 3217 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยซำแฮดบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 3817 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเฮียบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 63417 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 ไปบ้านโคกช้าง ต.แคน ปีงบประมาณ 25633613 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองค้อ อ.เมือง ปีงบประมาณ 25632913 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ไปบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ปีงบประมาณ 25633513 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางถนนสวยหลังฝน ประจำปีงบประมาณ 25632722 พ.ย. 62
ราคากลาง ปีงบประมาณ 25626613 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 25615012 ก.ค. 61
ประกาศราคากลางจัดซื้้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงัวบาหมู่ที่1-บ้านโนนทันหมู่ที่129018 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB