เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7317 ก.ค. 63
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.43.-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5421 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา 5325 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 52621 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ตำบลงัวบา3613 พ.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสายทาง มค.ถ.43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน ปีงบประมาณ 25633230 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ปีงบประมาณ 25632430 เม.ย. 63
แผนจัดซื้อจัดจัางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้น หมู่ที่ 52411 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ไปห้วยวังเมย ฝั่งทิศตะวันออก ปีงบประมาณ 2563249 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านทับครัว ต.ดงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563349 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านบ้านงัวบา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนน ตำบลขามป้อม ปีงบประมาณ 2563329 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน ปีงบประมาณ 2563163 มี.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน ปีงบประมาณ 25631627 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ไปห้วยวังเมย ฝั่งทิศตะวันออก ปีงบประมาณ 25632327 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านบ้านงัวบา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนน ตำบลขามป้อม ปีงบประมาณ 25632827 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านทับครัว ตำบลดงใหญ่ ปีงบประมาณ 25632127 ก.พ. 63
แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25631251 ต.ค. 62
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน30924 มิ.ย. 62
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการกำหนดราคากลาง ปีงบประมาณ 25588031 พ.ค. 62
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์585 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB