เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256471 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 72117 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 71717 ก.ย. 63
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 73017 ก.ค. 63
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.43.-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5791 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา 9025 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 55021 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ตำบลงัวบา6313 พ.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสายทาง มค.ถ.43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน ปีงบประมาณ 25636130 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ปีงบประมาณ 25633730 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนทางน้ำผ่าน ลำหัวยวังเมยบ้านงัวบา หมู่ที่ 15417 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านงัวบา - แยก ทล. 2040 3617 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 3517 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยซำแฮดบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 4217 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเฮียบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 63917 เม.ย. 63
แผนจัดซื้อจัดจัางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้น หมู่ที่ 53411 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ไปห้วยวังเมย ฝั่งทิศตะวันออก ปีงบประมาณ 2563399 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านทับครัว ต.ดงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563469 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านบ้านงัวบา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนน ตำบลขามป้อม ปีงบประมาณ 2563449 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน ปีงบประมาณ 2563323 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB