นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 20,886 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาจ้าง คสล. มค.ถ.43-004 แยก ทล.2040 กม.26-บ้านงัวบา  แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.มค.ถ.43-002 สายบ้านแวงต้อน ม.5-บ้านโคกไร่ใหญ่ ม.7 แชร์  
25 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. มค.ถ.43-005 สายบ้านสระแก้ว -บ้านโนนทัน แชร์  
10 ก.พ. 64ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-005 สายบ้านสระแก้ว - บ้านโนนทัน ตำบลงัวบา แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 แชร์  
1 มิ.ย. 63ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.43.-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5 แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา  แชร์  
21 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5 แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ตำบลงัวบา แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสายทาง มค.ถ.43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 มี.ค. 63แผนจัดซื้อจัดจัางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้น หมู่ที่ 5 แชร์  
9 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ไปห้วยวังเมย ฝั่งทิศตะวันออก ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านทับครัว ต.ดงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านบ้านงัวบา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนน ตำบลขามป้อม ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา