นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 20,907 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 63มาตรฐานการป้องกันภัยทางถนน แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานทางระบายน้ำ แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานการควบคุมอาคาร แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
23 เม.ย. 63มาตรฐานทางถนนและทางเท้า แชร์  
14 พ.ย. 61มาตรฐานการให้บริการ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา