เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf1.31 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB