เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คำสั่ง แต่งตั้งกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ.pdf844.56 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB