เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอนันต์ ขูรีรัง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา

  081-9546895

 • นายอนันต์ ไชยปัญหา

  รองนายกฯ

  087-4249619

 • นายสมโภชน์ แสงสุริโย

  รองนายกฯ

  087-9472982

 • นายสังวาลย์ ไวจันทร์

  เลขานุการนายกฯ

  085-74164620.02s. 0.50MB