นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 20,935 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 63แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตจากบ้านงัวบา ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 2040 แชร์  
20 เม.ย. 63กำหนดราคากลางท่อเหลี่ยม พร้อมฝายน้ำล้น ม.17 ไปบ้านโคกช้าง แชร์  
20 เม.ย. 63แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางฝายน้ำล้น ลำห้วยวังเมย ม.1  แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 เม.ย. 63แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 - ม.12 แชร์  
7 ต.ค. 62รายานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 2562 แชร์  
28 มิ.ย. 62คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แชร์  
28 มิ.ย. 62การมอบอำนาจการตัดสินใจ แชร์  
28 มิ.ย. 62ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แชร์  
14 พ.ย. 61เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
10 ม.ค. 61ประกาศเจตจำนงค์ แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา