เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตจากบ้านงัวบา ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 20401220 เม.ย. 63
กำหนดราคากลางท่อเหลี่ยม พร้อมฝายน้ำล้น ม.17 ไปบ้านโคกช้าง1120 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางฝายน้ำล้น ลำห้วยวังเมย ม.1 620 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต63 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 - ม.1272 เม.ย. 63
รายานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 256287 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร5828 มิ.ย. 62
การมอบอำนาจการตัดสินใจ7228 มิ.ย. 62
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น5628 มิ.ย. 62
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร7714 พ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงค์7110 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB