เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4310 พ.ย. 63
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา12020 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง7623 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB