เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 (นอกเขต)429 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-19729 พ.ค. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )41 เม.ย. 63
ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒320 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง427 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแผนการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง318 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง46 พ.ย. 62
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒425 ก.พ. 62
แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2562544 ก.พ. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่่นแบบ ภบท.5589 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ 25615323 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB