นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 20,930 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี2564 แชร์  
18 ม.ค. 64ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
13 ม.ค. 64ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
27 พ.ย. 63ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
31 ส.ค. 63ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การจัดส่ง ภ.ด.ส.3 ให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
29 พ.ค. 63บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 (นอกเขต) แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-19 แชร์  
1 เม.ย. 63ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ ) แชร์  
20 ม.ค. 63ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
27 พ.ย. 62การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
18 พ.ย. 62ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแผนการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
6 พ.ย. 62ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
25 ก.พ. 62แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
4 ก.พ. 62แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ต.ค. 61ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่่นแบบ ภบท.5 แชร์  
23 ก.พ. 61ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา