นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 327 คน

เยี่ยมชม 20,985 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แชร์  
12 ต.ค. 63การประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563  แชร์  
5 มิ.ย. 63แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19) แชร์  
31 มี.ค. 63โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
18 มี.ค. 63ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน แชร์  
19 ก.พ. 63การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
19 ก.พ. 63ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
14 ก.พ. 63ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แชร์  
11 พ.ย. 62ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 (2) แชร์  
11 พ.ย. 62ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 แชร์  
11 พ.ย. 62กิจกรรมงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แชร์  
4 ก.ย. 62ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
16 ส.ค. 62ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แชร์  
14 ส.ค. 62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ส.ค. 62โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แชร์  
6 ส.ค. 62ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 มิ.ย. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
27 มิ.ย. 62การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา