นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 20,874 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอนันต์ ขูรีรัง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา

  081-9546895

 • นายอนันต์ ไชยปัญหา

  รองนายกฯ

  087-4249619

 • นายสมโภชน์ แสงสุริโย

  รองนายกฯ

  087-9472982

 • นายสังวาลย์ ไวจันทร์

  เลขานุการนายกฯ

  088-7293019

เปลี่ยนภาษา