นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 335 คน

เยี่ยมชม 20,988 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.ย. 63ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ก.ย. 63ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 แชร์  
17 ส.ค. 63ข้อบัญญัติ ปี 2564 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แชร์  
17 ส.ค. 63ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
26 ส.ค. 62ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 ส.ค. 62ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
27 มิ.ย. 62ข้อบัญญัติ2562 แชร์  
30 เม.ย. 62ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 แชร์  
30 เม.ย. 62ข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 แชร์  
23 ก.ค. 58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ แชร์  
23 ก.ค. 58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ แชร์  
23 ก.ค. 58ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๗  แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา