นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 20,951 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 -2570  แชร์  
18 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศการกำหนดเปิดประชุม สภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้ง ที่ 1,2,3 ประจำปี 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563  แชร์  
5 ก.พ. 63ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1/2563  แชร์  
26 ส.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
16 ส.ค. 62ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แชร์  
14 ส.ค. 62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ส.ค. 62ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 มี.ค. 62ประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2562 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 7 มีนาคม 2562 แชร์  
12 ก.พ. 62ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 /2562 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
4 ส.ค. 58รูปกิจกรรมสภา แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา