เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม,อบต.งัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา

ตำบลงัวบา
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120

โทรศัพท์ 043-029533
โทรสาร 043-029533
อีเมล์ tambonnguaba@gmail.com
เว็บไซต์ www.nguabalocal.go.th

0.01s. 0.50MB