นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 20,967 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62หลักเกณฑืการสร้างขวัญกำลังใจ อบต.งัวบา แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา